معرفی مجموعه نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب

مجموعه نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب، عظیم ترین پروژه نمایشگاهی کشور است که با هدف ایجاد مرکز تجارت جهانی ایران در فازهای مختلف ساخته و راه‌اندازی می‌شود. با توجه به معضل ترافیک سنگین ایجاد شده در معابر اطراف نمایشگاههای سطح شهر تهران و

نمایشگاه آسانسور و پله برقی در سال ۱۳۹۶ توسط سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی در شهر آفتاب برگزار خواهد شد .

این مطلب توسط علیرضا یوسفی دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای آسانسور و پله برقی ایران عنوان گردید . وی با اشاره به سوابق پیشین برگزاری این نمایشگاه که با همکاری سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران از سال ۱۳۸۹ در